3. ADVENT

Denne søndag kan du vinde...

ADVANCED GÉNIFIQUE SERUM 30 ML & GÉNIFIQUE HYDRO MASK!

Den samlede omtrentlige værdi af præmien er 765 DKK.

Du deltager ved at følge instruktionerne på vores Facebook-side.

KONKURRENCEBETINGELSER

Disse Konkurrencebetingelser vedrører Lancôme Advent Konkurrence 2 og administreres af L’Oréal A/S (herefter kaldet “L’Oreal”).

SÅDAN DELTAGER DU
For at deltage i konkurrencen skal du bo i Danmark og være mindst 18 år. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du disse Konkurrencebetingelser. Ansatte i L’Oréal (inklusive dets markedsførings- eller reklamebureauer, tilknyttede eller forbundne selvskaber) og medlemmer af sådanne ansattes nærmeste familie eller husholdning kan ikke deltage i konkurrencen. Du deltager i konkurrencen ved at:

  1. Kommentere vores konkurrence opslag på Lancôme (DK) Facebook og besvar spørgsmålet
  2. Hvis du er vinderen af konkurrencen, send en private message med dit navn og telefonnummer

Kun ét bidrag per person accepteres.


Datoerne for deltagelse: fra 17-12-2018 til 20-12-2018 23:59. Ved at deltage i konkurrencen forpligter deltagerne sig til at overholde konkurrencebetingelserne og L’Oréals beslutninger, der er endelige i alle spørgsmål vedrørende konkurrencen. L’Oréal forbeholder sig ret til efter eget skøn at udelukke enhver person fra konkurrencen, hvis det konstateres eller menes, at personen manipulerer med tilmeldingsprocessen eller driften af konkurrencen, handler i strid med konkurrencereglerne eller på usportslig eller forstyrrende måde eller med forsæt til at genere, true eller chikanere en anden person.L’Oréal forbeholder sig ret til at ændre konkurrencebetingelserne til enhver tid før, under eller efter konkurrenceperioden.

VINDEREN
Vinderen udvælges af en jury bestående af repræsentanter fra Lancôme marketingteam. Juryen vil vælge vinderen baseret på motivering på vores Facebook post. Juryens beslutning kan ikke ankes, og juryen behøver ikke begrunde beslutningen. Vinderenvil blive underrettet via Facebook. Desuden vil vinderen blive offentliggjort på Lancôme (DK) Facebook page med for- og efternavn senest den 21-12-2018 kl. 18:00. Hvis vinderen ikke svarer på underretningen inden for 3 dage, kan L’Oréal udnævne en ny vinder. Den første vinder vil i så fald ikke modtage en præmie og slettes fra konkurrencen.

PRÆMIEN
Præmien består af 1  Lancôme Génifique Serum 30 ml og 1 Lancôme Génifique Hydro Mask. Den samlede omtrentlige værdi af præmien er 765 DKK. Præmien skal accepteres, som den er. L’Oréal forbeholder sig ret til at ombytte enhver præmie til en anden præmie af samme eller højere værdi, hvis en beskrevet præmie ikke kan gives af en eller anden grund. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andet, hverken helt eller delvist. Vinderen er selv ansvarlig for eventuelle yderligere omkostninger forbundet med præmiens realisation samt eventuel skat. L’Oréal forbeholder sig ret til at bede om identifikation, før præmien tilsendes.

PERSONDATA OG BIDRAGET
De persondata, du indsender om dig selv sammen med dit bidrag, vil blive behandlet for at administrere konkurrencen. L'Oréal er dataansvarlig for de persondata du afgiver. Grundlaget for databehandlingen er den kontrakt der indgås med L'Oréal via dit bidrag til konkurrencen. Lancôme markedsføring teamet vil få adgang til dine data. Du vil ikke have mulighed for at deltage i konkurrencen hvis du ikke afgiver de nødvendige persondata. Dine persondata opbevares så længe det er nødvendigt for at administrere konkurrencen. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige til dette formål eller til eventuelle andre retlige forpligtelser, sletter vi dine data fra vore systemer. Vi vil ikke anvende dine data til markedsføringskommunikation, medmindre du giver L’Oréal udtrykkeligt samtykke. Vinderens navn vil blive offentliggjort på internettet og/eller sociale medier. Du har til enhver tid ret til at anmode om adgang til eller til at få berigtiget dine data ved at kontakte os på [email protected] [email protected] Du har også ret til at klage over behandlingen af dine persondata til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/kontakt/. For yderligere information, se vores Persondatapolitik https://www.lancome.dk/privacy-notice.

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER
Ved at deltage i konkurrencen overdrager du ophavsret og eventuelle andre intellektuelle rettigheder til bidraget, herunder ophavsret til billeder, tekst mv. til L’Oréal. Dette indebærer blandt andet, at L’Oréal har ret til vederlagsfrit og uden varsel at publicere hele eller dele af bidraget og viderens navne på L'Oréals websites eller på de sociale medier samt at anvende bidraget til markedsførings-, reklame- eller informationsformål i ethvert medie eller format, inklusive internettet, i forbindelse med denne konkurrence.

ANSVAR
Ved at deltage i konkurrencen holder du L’Oréal, dets tilknyttede eller forbundne virksomheder inklusive direktionsmedlemmer og ansatte skadesløse fra ethvert ansvar vedrørende interessekonflikter eller skader, tab eller beskadigelser af enhver art opstået fra eller i forbindelse med denne konkurrence eller den vundne præmie. L’Oréal ansvar over for deltagerne kan aldrig overstige værdien af den præmie, som beskrives i Konkurrencebetingelserne. L’Oréal er ikke ansvarlig for forsvundne bidrag eller bidrag, der sendes forkert eller bliver forsinkede, eller for tekniske problemer, der kan påvirke konkurrencen. De indsendte bidrag indgives til L’Oreal, ikke til Facebook. Facebook er ikke arrangør af konkurrencen og er derfor ikke ansvarlig for krav af nogen art i forbindelse med konkurrencen.

×